برگزاری مزایده ضایعات

به مزایده گذاشتن ضایعات را فراموش کنید چون ما تضمینی به بالاترین قیمت خریداریم.

قابل توجه ارگانها ، سازمانها،تولیدی ها،شرکت های دولتی و خصوصی :

وقت طلاست.به جای برگزاری مزایده که نیاز به زمان و دیگر هزینه ها دارد فقط با یک تماس کالای شما را با بالاترین قیمت تضمینی خریداریم.


امیر عطائی 09129213163